Ano ang burial assistance program?

 • Ito ay benepisyong ipagkakaloob ng ORMECO, Inc. sa mga namatay na member-consumers o kasapi nito.

Ano ang mga layunin ng programang ito?

 • Makapagkaloob ng nararapat na benepisyo para sa mga kasapi tulad ng burial/financial assistance.

Sino ang may karapatan na makinabang sa Burial Assistance Program ng ORMECO?

 • Sinumang kasapi ng ORMECO na itinuturing na member of good standing ay may karapatan na makinabang sa Burial Assistance Program ng ORMECO.

Maituturing ang isang member-consumer na good standing kung siya ay:

 • Walang pagkakautang sa kanyang power bill sa looban ng tatlong buwan;
 • Hindi kailanman nahuli na nagnanakaw ng kuryente o lumabag sa Republic Act No. 7832 – Anti-Electricity and Electric Transmission Lines/Materials Pilferage Act of 1994;
 • Hindi kailanman natanggal bilang director o empleyado ng ORMECO.

Magkano ang benepisyong matatanggap mula sa ORMECO ng naiwang pamilya ng namatay na kasapi?

 • Maaring makatanggap ng halagang Limang Libong Piso (PhP5,000.00) ang pamilya ng namatay na kasapi.

Maaari pa rin bang makinabang sa burial assistance kung disconnected ang account at may utang?

 • Oo, subalit maaaring ibawas ng ORMECO ang halaga ng benepisyo o bahagi nito para maibawas sa pagkakautang sa power bill ng namatay member- consumer.

Sino ang maaaring maging beneficiary ng namatay na kasapi?

Ang mga legal na tagapagmana ng namatay na miyembro batay sa sumusunod na pagkakasunod-sunod :

 • Legal na asawa;
 • Mga anak;
 • Ang mga Magulang;
 • Kapatid

Anu-ano ang mga kinakailangang isumiteng dokumento para makakuha ng Burial Assistance?(1-original, 2 duplicates)

 • Death Certificate
 • Marriage Certificate (kung ang beneficiary ay asawa)
 • Birth Certificate (kung ang beneficiary ay alinman sa sumusunod:ChildrenParentsSiblingsD. Special Power of Attorney (SPA)
 • Valid ID (Claimant / Beneficiary)
 • Any proof of membership of the deceasedORMECO Power BillORMECO Membership IDORMECO Membership Certificate / ORG. 1×1 ID Picture (2pcs)
 • Latest Cedula

Paano mag-a-apply para makakuha ng burial assistance?

 • Magsadya lamang sa ORMECO Main Office, Brgy. Sta. Isabel, Calapan City o sa District Office na nakakasakop sa inyong lugar dala ang lahat ng mga kinakailangang dokumento at mag-fill-up ng application form. Ang lahat ng aplikasyon ay ipo-proseso ng ISD-MSD at siyang magbibigay ng abiso kung kalian at saan maaring makuha ang naturang benepisyo