PARAAN AT PATAKARAN NG PAGPAPAKABIT NG KURYENTE

Makipag-alam sa sinumang Authorized Barangay Electrician upang malaman ninyo ang tinatayang halaga ng materyales na magagamit sa pag-iinstilasyon sa inyong bahay. Alamin din ninyo ang kaukulang bayad para sa kanila.

PAGSAPI SA ORMECO

Bukod sa mga nagtatag ng kooperatiba ang lahat ng tao, asosasyon, paaralan, bahay-kalakal, samahan, kapisanan at subdibisyon na nasasakupan ng ORMECO ay malayang umanib o sumapi sa kooperatiba kung sila ay mayroong tahanan o establisyemento na nangangailangan ng serbisyo ng kooperatiba at nakahanda silang sumunod sa mga alituntunin at patakaran na ipinatutupad nito.

PAANO SUMAPI SA ORMECO?

Magtungo sa punong-tanggapan at makipag-ugnayan sa tauhan ng Membership Services Division (MSD) o mga tanggapang sangay (District Office) ng ORMECO para sa paraan sa pagsapi, at dumalo sa Pre- Membership Seminar.

Magdala ng:

  • 1×1 ID Picture (2pcs).
  • Bagong Cedula.
  • Electrical Plan.
  • (P5.00) para sa membership fee.

Ang inyong aplikasyon ay ihaharap sa Hunta Direktiba upang pagtibayin at kayo ay mapapabilang sa listahan ng tunay na kasapi.

Ang ELECTRICAL PLAN at INSPECTION REQUEST na dapat gawin ng electrician ay dadalahin ninyo sa punong-tanggapan ng ORMECO o sa District Office at babayaran ang kaukulang INSPECTION FEE katulad ng sumusunod:

BASICE-VAT 12%TOTAL
Residential1 – 5 Outlets50.006.0056.00
6 – 10 Outlets80.009.6089.60
11 – 19 Outlets100.0012.00112.00
20 and Above150.0018.00168.00
CommercialSmall100.0012.00112.00
Large200.0024.00224.00
Industrial300.0036.00336.00
Inspection Fee

Walang bayad ang metro ng kuryente (kuntador) at 30 meters na Service Drop Wire Additional payments: Excess Service Drop Wire = P30/meter(kung hihigit sa 30 meters ang kawad na gagamitin sa pagkakabit ng kuryente.

Paalala: Kung hihigit sa 20 ang bilang ng ilaw at saksakan, ang inyong plano ay kailangang Blue Printed Electrical Plan at may lagda at selyo ng isang Professional Electrical Engineer (PEE). Makipag-ugnayan rin sa tanggapan ng ORMECO kung mahigit sa 90 metro ang layo ng inyong bahay sa pagkakabitang linya ng kuryente.